شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عسلویه

عسلویه و نایبند بوشهر بهشت ایران در زمستان

/post-6704/

در این زمان که همه ایران از برف سفید پوش شده و سرمای بی سابقه ای سرتاسر را فرا گرفته، بخش عسلویه به دلیل موقعیت جرافیایی و طبیعت زیبایش را می توان بهشت ایران زمین در زمستان نامید. بخش عسلویه با ۲۱ روستا و دو شهر نخل تقی و عسلویه دارای جمعیت ۵۴۳۲۰ نفر طبق سرشماری سراسری ۱۳۸۵ می باشد بخش...

بندر عسلویه

/post-5949/

شرحی از شهر عسلویه عَسَلویه شهری از توابع شهرستان کنگان ویک منطقه عظیم صنعتی از توابع استان بوشهر در جنوب ایران است. این روستا در دوازه کیلومتری شرقی روستای نخل تقی و در هفت کیلومتری روستای بیدخون و در کرانه خلیج فارس واقع شده‌است. موقعیت شهرعسلویه عرض جغرافیایی ۲۷درجه ۴۹ دقیقه و ۹۴ ثانیه...

عسلویه قلب تپنده گردشگری صنعتی در ایران

/post-5488/

از گردشگری امروزه به عنوان یکی از صنایع سودآور یاد می‌شود. این شیوه از کسب درآمد چنان در همه حوزه‌ها وارد شده که صنعت را نیز به شاخه ای از خود تبدیل کرده و نام گردشگری صنعتی را بر آن نهاده است. گردشگران صنعتی معمولا کارشناسان، گروه‌های علمی و دانشجویان صنعتی، مهندسان ارشد، طراحان و...