شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عسلویه قلب تپنده گردشگری صنعتی در ایران

عسلویه قلب تپنده گردشگری صنعتی در ایران

/post-5488/

از گردشگری امروزه به عنوان یکی از صنایع سودآور یاد می‌شود. این شیوه از کسب درآمد چنان در همه حوزه‌ها وارد شده که صنعت را نیز به شاخه ای از خود تبدیل کرده و نام گردشگری صنعتی را بر آن نهاده است. گردشگران صنعتی معمولا کارشناسان، گروه‌های علمی و دانشجویان صنعتی، مهندسان ارشد، طراحان و...