شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عقاب خاکی عقاب دشتی

عقاب خاکی (عقاب دشتی)

/post-1751/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 66 تا 79 سانتیمتر طول دارد. پرو بال پرنده ی بالغ کرم رنگ یکدست با حالت صورتی و قرمز کمرنگ دیده می شود و فاقد نوارهای سفید زیر بال هاست.ومنقاری بزرگ و بال هایی نسبتا پهن دارد. برخی به رنگ خاکستری و برخی سیاه مایل به قهوه ای اند. بنابراین، تشخیص آنها ا زعقاب صحرایی...