شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

عقاب دریایی دم سفید

عقاب دریایی دم سفید

/post-1753/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 80 تا 90 سانتی متر طول دارد و جثه اش بزرگ و حجیم است. دمش کوتاه و سفید رنگ که انتهای سه گونه مانندی دارد و بال هایش بسیار بزرگ و پهن است. سر و بالای گردن قهوه ای مایل به سفید، منقار زرد بزرگ و گردنش بلند است. پروبال پرنده نابالغ یکدست قهوه ای تیره و شاهپرها قهوه ای...