شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

عقاب دو برادر

عقاب دو برادر

/post-1754/

مشخصات ظاهری: این پرنده 60 تا 70 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی عقاب خالدار کوچک است . پرنده بالغ، از سطح تیره ی زیر بال ها، که د رتضاد با سفیدی زیر تنه قرارا دارد و دم بی رنگش که با نوار سیاهی در انتها و لکه ی متفاوت سفیدی در پشتش، تشخیص داده می شود. از فاصله ی نزدیک روی لبه بالش سفیدی...