شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

عقاب مارخور

عقاب مارخور

/post-1757/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 74 تا 73 سانتیمتر طول دارد واز عقاب های پهن بال و بزرگ، و زیر تنه ی یکدست سفید است. از عقاب ماهیگیر بزرگتر، اما از سایر عقاب های کوچکتر است. سینه و گلو تیره تر و انتهای دمش مربعی شکل است و سه نوار عرضی تیره رنگ دارد. سرش نسبتا بزرگ و گرد وسفیدی زیر تنه اش گاهی با...