شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عقاب ماهیگیر

عقاب ماهیگیر

/post-1758/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 تا 58 سانتی متر طول دارد و به واسطه ی بال های بلند، کشیده و زاویه دارش هنگام سر خوردن در هوا و نیز قاعده ی باریک دمش به آسانی شناخته می شود. زیر تنه ی سفید، شانه ها و انتهای شاهپرهای اولیه اش سیاه است و در انتهای دمش نوار تیره رنگی مشاهده می شود. زیر بال هایش...