شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

علف مار

علف مار

/post-2690/

گياه کامل - اندام‌هاى رويشى: گياهى پايا، به شکل درختچه‌هاى کوچک و خاردار، با انشعابات گسترده و خوابيده که توسط بذر تکثير مى‌يابد. ساقه‌هاى اين گياه پوشيده از کرک، متعدد، به طول ۱۰۰ سانتى‌متر که داراى انشعابات سخت و گسترده است و بر روى زمين پهن شده‌اند. برگ‌ها تقريباً متناوب، کرک‌دار،...