شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

عمارت ایل گلی

عمارت ایل گلی

/post-5308/

عمارت ایل گلی یا شاه گلی به معنی استخر شاه، از عمارت ها و شاهکارهای معماریه که نباید دیدنش رو از دست داد. این عمارت باشکوه و دو طبقه، درست مثل یک جزیره در میان استخری بزرگ وجود دارد. پسر هشتم عباس میرزا، در زمان حکومتش به تعمیر اساسی این استخر پرداخت و کاخ ۲ طبقه زیبای در وسطش ساخت و تصمیم...