شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عوامل م ثر در مهاجرتهای روستا شهری

عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا شهری

/post-5910/

سابقه پدیده مهاجرت به تاریخ عمر بشر بازمی گردد. انسان اولیه همواره مهاجرت و جابه جایی های مکانی را یگانه راهبرد و راه حل گریز از مصائب و مشکلات خود دیده است. گرد آوری خوراک و امنیت جانی از جمله عواملی بودند که بشر اولیه را ترغیب به مهاجرت می کردند . در طول تاریخ ، شکل مهاجرت بر حسب زمان و...