شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غاری برای سفر به 70 میلیون سال پیش عکس

غاری برای سفر به ۷۰ میلیون سال پیش

/post-4192/

در جنوب شرقی استان مرکزی، به دو راهی دلیجان و نراق که می رسی کوهی عظیم را چونان غولی پیش چشم می بینی که بر سینه اش دروازه ای نصب شده که ورود به آن، گذر به ۷۰ میلیون سال پیش است و با همه فراز و نشیب هایی که داخل غار دارد ، سرکشی به آن احساس ورود به دوران ماقبل تاریخ را به تو دست می‌دهد و...