شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار جعیتای لبنان کجا و غار علیصدر کجا

غار جعیتای لبنان کجا و غار علیصدر همدان کجا

/post-6849/

مدیریت گردشگری در یک بررسی مقایسه ای طبیعت یگانه کتابی است که کلیه صفحاتش پرمعنی است (گوته) در این کوتاه سخن سر آن نداریم که این دو غار را به مقایسه درکشیم که هر دو بشر را هدیه‌ای است زیبا و عبرت‌آموز از خلقت پروردگار و از دیدار هر کدام می‌توان لذت برد، تعجب کرد، لختی در خود فرو رفت، از...