شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار شاپور کازرون

غار شاپور، کازرون

/post-1419/

موقعیت به فاصله 12 کیلومتر از شهر کازرون به سوی شیراز در استان فارس، شهر باستانی بیشاپور قرار دارد. در مقابل بیشاپور دره زیبایی است که به آن تنگ چوگان گفته می ​ شود. جاده آسفالته به طول 6 کیلومتر دره را به روستای تنگ چوگان متصل می ​ کند، از این روستا با 5/1 ساعت کوه ​ پیمایی می ​ توانیم به...