شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار شوو

غار شووی، بانه

/post-3960/

اين غار در نزديکي مرز ايران و عراق در 12 کيلومتري بانه قرار دارد. طول اين غار 267 متر است و با شيب بسيار تندي رو به پايين مي‌رود. درون آن، آبرفتي و بي‌اندازه خطرناک است، زيرا کاملاً ريزشي است و چاه‌هاي زيادي دارد که بايستي با وسايل فني بازديد شود. در انتهاي آن، درياچة کوچکي قرار دارد. اين...