شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار شیطان سیاه وحشتناک ترین جای زمین

غار «شیطان سیاه», وحشتناک ترین جای زمین

/post-3934/

در شیب کوه « کاشکولاک» واقع در سیبری جنوبی در خاک جمهوری «خاکاسی» غاری وجود دارد که از اعتبار بدی برخوردار است و بومیان آن را « غار شیطان سیاه» می نامند و معتقدند که یکی از وحشتناک ترین جاهای روی زمین است. دلایل برای چنین اظهار نظری کفایت می کند. غار « شیطانی» اواسط قرن گذشته توسط زمین...