شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار صحرای باغ

غار صحرای باغ، لار

/post-3955/

اين غار، در جنوب شهرستان لار، و در کوهي به نام «صحراي باغ لار» واقع شده است. دهانة غار صحراي باغ بسيار بزرگ است، ولي عمق زيادي ندارد. نکتة قابل توجه در مورد اين غار، وجود نوشته‌هايي به خط عبري بر روي ديواره‌هاي اطراف غار و حفر حوضچه‌هاي آب به دست انسان است. به نظر مي‌آيد از اين غار در...