شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار قباد

غار قباد، قوچان

/post-3900/

غار قباد غاري است آهکي، در دو شعبة اصلي، با طول تقريبي 120 متر و با حفره‌هايي جانبي که بيش‌تر به همان دو شعبة اصلي منتهي مي‌شوند. بنا به گفتة مردم محل، در گذشته، در نزديکي اين غار شهري به نام «قباد» وجود داشته است که در روزگار نادرشاه به توپ بسته شده و ويران گرديده است. در پيرامون اين غار،...