شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار قدمگاه

غار قدمگاه، آذرشهر

/post-3899/

در نزديکي روستاي قدمگاه (باداميار) واقع در جنوب شهرستان آذرشهر قرار داشته و احتمالا متعلق به دوره پيش از اسلام است. مقطع فضاي غار زيرزميني دايره شکل است و قطري برابر 15 متر دارد. دالاني به طول 9 متر و عرض و ارتفاع 5/1 و 5/2 متر است که به دهليز وسيعتري به طول 5/4 متر و عرض20/3 متر و ارتفاع...