شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار ماهی کور

غار ماهی کور، لرستان

/post-2653/

غار ماهی کور در موقعیت جغرافیایی N330437 E483533 در استان لرستان واقع است. در استان لرستان، بخش پاپی یک دریاچه ی زیرزمینی و جویباری با عنوان (کای رود )وجود داردکه در شمال دهکده ی لون نزدیک ایستگاه راه آهن تنگ هفت قرار دارد.این دریاچه ی زیرزمینی در زیر کوه لون قرار دارد که با عمقی زیاد از...