شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار ماپری

غار ماپری، تربت حیدریه

/post-3845/

به رغم وجود اتلال باستاني متعدد و شواهد برجاي مانده که حکايت از پيشينه اي مشخص و رد پاي انسان ماقبل تاريخ در منطقه تربت حيدريه دارد، از ديگر نمونه هاي با اهميت اين آثار، غاري است موسوم به «ماپري» در 19 کيلومتري شمال غربي تربت حيدريه و در نزديکي روستايي به نام «صنوبر» که به استناد بررسي هاي...