شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار مرآفتاب

غار مرآفتاب، کرمانشاه

/post-3843/

اين غار در دامنه کوه بيستون و در حد فاصل غارهاي مرتاريک و مردودر قرار دارد. غار مرآفتاب بيست و شش متر طول دارد و دهانه آن به سمت شمال شرقي است. مساحت غار صد و شصت متر و دهانه آن حدود شش متر ارتفاع دارد و به تدريج از ارتفاع آن کاسته مي‌شود. سنگ‌هاي شناسايي شده از اين غار «چرت» و «ژاسب» است...