شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار نیده

غار نیده، بهبهان

/post-3818/

نام غاري است که در تنگه اي به همين نام در منطقه حفاظت شده خائيز سرخ و در فاصله 20 کيلومتري شمال شرقي شهرستان بهبهان قرار دارد و از نظر موقعيت طبيعي حائز اهميت و در محدوده امن منطقه حفاظت شده قرار گرفته است . طبق اطلاعات مأمورين و محليان اين غار عمقي در حدود 150 متر در زير زمين دارد . نام...