شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار های بان میستی

غار های بان میستی، تیس

/post-3816/

در دامنة کوه «شهبازبند»، در روستاي «تيس» از توابع بندر چابهار يک غار طبيعي و دو غار مصنوعي در کنار هم واقع شده‌اند. مجموعة اين غارها، در زبان محلي به نام «بان مسيتي» ناميده مي‌شوند. غار اول طبيعي و به صورت نيم دايره است که با تراشيدن ديوارة کوه، داخل غار و دهانة آن توسعه پيدا کرده است....