شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار های خورشید

غار های خورشید، کیجاکجالی، کیلی، سوادکوه

/post-3815/

موقعیت در منطقه دو آبِ سواد کوه، واقع در کنار جاده تهران به آمل سه دژصخره قرار دارند که عبارت اند از 1. دژ صخره خورشید در ابتدای دره خطیر کوه؛ 2 و 3. کیجاکجالی و کیلی در سمت راست تنگه دوآب و روبه روی پادگان نظامی. ساختمان جنس کانی ​ های آهکی منطه چنان است که فرسایش، کلاهک و فضاهای بسیاری...