شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار های داش کسن

غار های داش کسن، سلطانیه

/post-3814/

اين مجموعه در 10 کيلومتري جنوب شرقي سلطانيه، در نزديکي روستاي «وير»، از توابع همين بخش قرار گرفته است. اين مجموعه در محوطه‌اي به شکل مستطيلي ناقص، به طول 400 متر و عرض 50 تا 300 متر ديده مي‌شود. در درون اين مجموعه، سه غار نسبتاً عميق در دل کوه کنده شده است که کنده‌کاري‌هاي زيبايي دارند. از...