شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار های ملک و کبوترلان

غار های ملک و کبوترلان، ایلام

/post-3812/

اين غارها در ارتفاعات کبير کوه، با فاصلة 4 کيلومتر از همديگر، در مجاورت روستاي «آکره بيد زرين آباد» قرار دارند. طول غار ملک 300 متر و طول غار کبوترلان حدود 400 متر است. ارتفاع غارها بين 5 تا 30 متر و دهانة آن‌ها چاه مانند است. در نتيجة حفاري‌هاي غيرمجاز از غار ملک استخوان‌هاي انسان و...