شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار هزینه راهه

غار هزینه راهه، بجنورد

/post-3811/

در دو كيلومتري شمال غربي روستاي اسفيدان، در محلي موسوم به (هنه ور)‌، كوهي به نام (خزينه) وجود دارد. در ارتفاع 50 متري اين كوه بلند دهانه كوچك غاري نمايان است كه (خزينه راهه) معروف است. مي‌توان از دو راه به غار وارد شد. با عبور از دالان شيب‌‌داري كه به صورت پلكان به پايين مي‌رود ، در فاصله...