شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار هملون

غار هملون، میگون

/post-3808/

هملون مجموعه غاري است كه در تنگه هملون در نزديكي ميگون قرار دارد كه يكي از آنها با دهانه حدود 3 متر و ارتفاع يك متر، حدود 20 متر عمق دارد و ديگري داراي حدود 5‌/‌2 متر دهانه و 5‌/‌1 متر ارتفاع است كه در ابتداي ورودي با فضايي به ابعادچهار در شش متر و ارتفاع 5‌/‌2 متر روبه‌رو مي‌شويم. غارها...