شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار همه کسی

غار همه کسی، همدان

/post-3807/

غار همه کسی در استان همدان در 64 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان و نزدیک روستای همه کسی واقع شده است. معرفی غار در یک منطقه کارستی به وسعت چند کیلومتر مربع واقع شده است که در آن تعدادی چاله ​ های وسیع قرار دارد. قطر بعضی از این چاله ​ ها حدود 60 متر است. چند دهانه بسته در منطقه یادشده دیده می...