شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار هیزج

غار هیزج، همدان

/post-3794/

غار هیزج در استان مرکزی، در 100 کیلومتری شمال شرقی شهر همدان، 128 کیلومتری شهر ساوه، و در کنار روستای هیزج است. معرفی روستای هیزج در 8 کیلومتری شهر قهاوند قرار گرفته و دارای سرابی بزرگ است. در غرب سراب دره ​ ای کم عمق وجود دارد که به فاصه حدود یک کیلومتر از ابتدای آن و دامنه جنوبی دره،...