شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار وقت ساعت

غار وقت ساعت، دورود

/post-3784/

در استان لرستان و به فاصله 20 کیلومتری جنوب شهر دورود ایستگاه راه آهن چم چید قرار دارد. از محل ایستگاه و به سوی شرق، داخل دره ​ ای که رودخانه گَهَر در آن جاری است، بعد از حدود 10 کیلومتر روستای بَرآفتاب قرار گرفته است. از برآفتاب پس از حدود 5/1 ساعت کوه ​ پیمایی در دامنه کوه پَریز به دهانه...