شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غار کتل خور

غار کتل خور، زنجان

/post-3767/

موقعیت غار کتل خور در استان زنجان، در 155 کیلومتری جنوب آن، 173 کیلومتری شمال همدان، 70 کیلومتری شرق بیجار، و 5 کیلومتری (روستا شهر) گرماب واقع شده است. معرفی در گویش فارسی «کتل» به معنی کوه کم ارتفاع و «خور» کوتاه شده خورشید است، پس «کتل خور»؛ یعنی کوه خورشید و نام غار برگرفته از نام کوهی...