شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار کتل خور زنجان یا کوه خورشید

غار کتل خور زنجان یا کوه خورشید

/post-6519/

غار کتل خور در استان زنجان و در ۱۵۵ کیلومتری جنوب آن و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان و ۷۰ کیلومتری شرق بیجار و پنج کیلومتری (روستا - شهر) گرماب قرار گرفته است. در گویش فارسی «کتل»به معنی کوه کم ارتفاع و خور کوتاه شده خورشید است، پس «کتل خور» یعنی کوه خورشید و نام غار بر گرفته شده از نام این کوه...