شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار کنه گرم

غار کنه گرم، بجنورد

/post-3758/

اين غار در 50 کيلومتري غرب بجنورد و در نزديکي روستاي حسن سو واقع شده است. حسن سو در موقعيت 57 درجه و 19 دقيقه طول جغرافيايي و 37 درجه و 32 دقيقه عرض جغرافيايي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا 950 متر است.غار کنه گرم به صورت چاهي در دامنة کوه قرار دارد. اين غار از جمله غارهاي بسيار جالبي...