شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار گر ارجنه

غار گر ارجنه، خرم آباد

/post-3858/

در دشت جنوبي درة خرم‌آباد، يک کوه کوچک و کم ارتفاع به نام «گرارجنه» وجود دارد که تعدادي غار کوچک در سمت شرقي آن پديد آمده‌اند و به نام همان کوه مشهورند. این غار بر يك صخره منفرد و كوچك موسوم به پاگر Pagar كه ارتفاع آن از سطح زمين هاي اطراف حدود 125 متر مي باشد . در شرق ارتفاع پناهگاه كوچك...