شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار گواتامک

غار گواتامک، خاش

/post-3850/

اين غار در استان سيستان و بلوچستان، 120 کيلومتري جنوب شهر خاش و در بخش ايرندگان و از نظر مختصات جغرافيايي در« ‏‎ 27° 31' 58.4» ‎‏ شمالي و«‎61° 20' 3.3»‎‏ شرقي در ارتفاع 1712 متري واقع شده است. دهانه ورودي اين غار به قطر حدود يک متر است. پس از ورود به داخل غار، وارد دالاني به عرض 5/1 و...