شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

غار گیوه کش

غار گیوه کش

/post-5796/

از غارهای استان مرکزیه که در ۴۰ کیلومتری جاده اراک به خمین قرار گرفته. منبع:hamgardi

غار گیوه کش، انجدان

/post-3848/

وجه تسمیه آن از گیوه دوزی بوده که بنا به اظهار اهالی انجدان در زمان حمله افغانها به این غار پناه برده و بعد هم از آن گریخته است غاری کوچک و به صورت قصابخانه ای در آمده چون حیوانات درنده کوهستان طعمه های خود را در این غار برده و می خورند . در کف آن خون پرنده و چرنده و استخوان های آنه دیده...