شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

غاز خاکستری غاز پا خاکستری

غاز خاکستری (غاز پا خاکستری)

/post-1296/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 83 سانتی متر طول دارد و بزرگترین غاز در منطقه است . منقارش ضخیم و سنگین و به رنگ صورتی سات. سر و گردنش خاکستری و پاهایش صورتی رنگ است. هنگام پرواز، پیش بال هایش به رنگ نقره ای است. رو تنه خاکستری و زیر تنه اش خاکستری با رگه های کوچک سیاه رنگی در آن دیده می شود....