شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فاصله زیاد مردم ایران با دنیا در آزادی مسافرت

فاصله زیاد مردم ایران با دنیا, در آزادی مسافرت

/post-4007/

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که داشتن پاسپورت هر کشوری چه اعتبار و قدرتی در سطح بین‌المللی دارد. البته این نقشه تنها بر مبنای میزان آزاد بودن شهروندان یک کشور در مسافرت بدون ویزا به دیگر کشورها است. این بررسی نشان می‌دهد که اتباع کشورهای غربی برای مسافرت به دیگر کشورها، امتیازاتی بیشتر دارند...