شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فایده های سفر

فایده های سفر

/post-6126/

● نمونه‏ هایی از ثمرات سفر پای از خانه و وطن، بیرون گذاردن، آثار و فواید بی‏شماری دارد که اگر انگیزه‏های معنوی و خیر و صلاح، مبدأ آن باشد، همه آن فواید صد چندان خواهد شد.این رخداد که هرازگاهی در زندگی انسان‏ها روی می‏دهد، آن چنان مؤثر و معنویت زاست که قرآن کریم بارها و بارها بدان سفارش...