شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فتحیه

فتحیه

/post-6407/

فتحیه که آن را " باکره دست نخورده سرزمین روشناییها " نام نهاده اند در خلیج فتحیه که جزایر کوچک و بزرگ آن در دریای مدیترانه پراکنده شده واقع گردیده است . پشت فتحیه جنگلهای کاج و مقابل آن بخ سمت شمال باز است . فتحیه از مزارهای سنگی و مقابل قلعه به یک سطح اراضی مسطح و از کاراگوزلرها بطرف دریا...