شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فتح قلعه ای وسوسه انگیز

فتح قلعه ای وسوسه انگیز

/post-6065/

باز هم جاده‌ای دیگر ما را صدا می‌کند. ما هم پا به پای جاده به سمتی دیگر روانیم. قصه و داستانی دیگر. مگرنه این‌که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. امروز هم می‌خواهیم جاده زندگی را به زیبایی‌های شمال وصل کنیم و قصه‌ای سبز در سبز بر بلندای آن همه زیبایی به تصویر بکشانیم. هرچند رفتار برخی از...