شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرش ترکمن

فرش ترکمن

/post-375/

سوابق تاریخی فرش ترکمن ترکمن های ایران در منطقه ترکمن صحرا واقع در مرز شمالی ایران و جمهوری ترکمنستان و همچنین در قسمت شمال شرقی خراسان زندگی می کنند. اغلب ترکمنهای ایران را طوایف یموت، گوکلان، سالیر و همچنین ساریق و تکه تشکیل می دهند. مردم ترکمن اگر چه اصالت خود را حفظ کرده اند، سنتهای...

رنگ قرمز، مانایی عشق ترکمن ها

/post-368/

در میان ترکمن ها، استفاده از رنگ قرمز، کاربردهای فراوانی دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است. در فرش و پشتی و پوشاک ترکمن به وی‍ژه لباس عروس در گذشته حتی در خوشمزه ترین غذاهای آنها می توان به راحتی به این موضوع پی برد. آرمینوس وامبری، سیاح بلغاری در کتاب خود با نام سیاحت درویش دروغین می...