شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرهنگ تفریح

تـفـریـح و فـرهـنـگ آن

/post-6587/

نگاهی به شرایط و امکانات تفریحی ایرانیان جی. کِی چسترتون، اندیشمند غربی جمله ای نغز درباره سفر دارد: «می گویند سفر فکر آدم را باز می کند. این درست است، اما اول باید فکرش را داشت.» سفر پدیده ای فراتر از یک انتخاب ساده انگارانه است. هرچند چنان ساده بنماید که با مرتبط شدن با اوقات فراغت جسم و...