شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فرهنگ سازی با مصادره بزرگان ادب دیگران

فرهنگ سازی با مصادره بزرگان ادب دیگران

/post-6423/

هویت سازی و جعل هویت فرهنگی و تاریخی از سوی کشورهایی که از این پشتوانه معنوی محروم می باشند و ادعای مالکیت سخن وران، دانشمندان و شعرا و نوابغ کشورهای دیگر قبح خود را از دست داده و داستانی است که پی در پی تکرار می شود. بعد از ترکیه و مولانا و رودکی که تاجیکستان آن را مصادره کرده ادعای عرب...