شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فصلی برای سفر

فصلی برای سفر

/post-5646/

اولین مواجهه آدم‌ها در برابر عکسی شگفت از جاذبه‌های طبیعی ایران همواره این جمله بوده است: اینجا ایران است؟ همین ناباوری درباره مناظر دیدنی از ایران نشان‌دهنده ناآگاهی اغلب کسانی است که در این سرزمین زندگی می‌کنند. ناآگاهی‌ای که اگر رفع شود می‌تواند مسافران ایرانی را به جای پاساژهای دبی و...