شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

فهادان سهم جهانگردان

فهادان سهم جهانگردان

/post-6434/

وارد محله فهادان، قدیمی ترین محله تاریخی یزد می شوی، چند قرن از خیابان مجاور فاصله می گیری.خانه ها خشتی هستند. کوچه ها همه تنگ است و نمای ساختمان ها همگی کاهگل.بافت قدیمی همچنان سر پا است. با پا در میانی سازمان میراث فرهنگی کشور می گویند بهتر هم شده است. اما محله خلوت است. خیلی خلوت تر از...