شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قبرس

سفر به قبرس با هزينه كم

/post-6444/

این روزها خیلی ها مشغول تدارک رفتن به سفارت آمریکا برای گرفتن ویزا هستند و چند نفر از دوستانم هم با من تماس گرفته اند و در مورد چگونگی مصاحبه و این جور چیزها از من پرسیده اند سفر کم خرج به قبرس این روزها خیلی ها مشغول تدارک رفتن به سفارت آمریکا برای گرفتن ویزا هستند و چند نفر از دوستانم هم...