شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قبل از سفرهای شهریور بخوانید

قبل از سفرهای شهریور, بخوانید

/post-5929/

وقتی با خانواده خود سفر می کنید , طبق شناختی که از هم دارید, مقدمات سفر را آماده کنید بد سفری افراد تنبل ،مستبد، خودرای، خسیس ،شکمو و بی ملاحظه ناشی از صفات بدشان است و تا خودشان را اصلاح نکنند هر گونه خوشرفتاری از ایشان بعید است . اما برای کسی که از این خصائص مبرا بوده ولی بازهم در سفر،...