شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قرارداد

شرایط قرارداد نازنیوز

/post-481/

شرایط قرارداد پیوست قرارداد سفرهای خارجی گروهی موضوع قرارداد: موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد برای انجام مسافرت با گشت‌های دسته‌جمعی می‌باشد. شرح خدمات: خدمات، نرخ و زمان سفر بر اساس صفحه اصلی قرارداد بوده که این شرایط به آن ضمیمه می‌باشد. طرفین قرارداد:...